Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Sediul central al Bibliotecii Județene Timiș supus reabilitării este o clădire istorică plasată în zona ultra-centrală a Timișoarei, clădirea necesitând intervenții atât pe parte de consolidare, cât și de reabilitare-restaurare-refuncționalizare.

Lucrările necesită – alături de modificările interioare-exterioare și reabilitare fațate – inclusiv amenajare pod/mansardă, amplasare lift interior, acces exterior prin demolare parțială ș.a.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~11.9 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Realibilitare imobil P-ța Libertății nr. 3

Obiective:

Reabilitarea și valorificarea completă a clădirii istorice în care funcționează sediul central al Bibliotecii Județene Timiș ”Sorin Titel”

Intervenții:

Proiectare, execuție lucrări de consolidare-reabilitare-restaurare și eficientizare energetică, refuncționalizare, valorificare

Finanțare nerambursabilă:

~11.5 milioane lei din Programul Național de Reabilitare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.
}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Gestionarea tuturor aspectelor care țin de o clădire istorică, în condițiile în care experții din domeniu sunt foarte puțini pe partea de vest a României;

Lipsa unei surse de finanțare certe pentru execuția lucrărilor, cu toate că se lucra deja la partea de proiectare, având în vedere că Guvernul nu a aprobat cererea de finanțare aferentă pe programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021/2023, iar sumele PNRR nu erau îndestulătoare;

Identificarea cu greu a unei surse alternative de finanțare (la un moment dat nu mai exista speranță) și accelerarea presantă a finalizării documentației tehnice și pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Reabilitare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat; a trebuit urgent să fie realizate în acest scop și un audit energetic și expertiză tehnică;

Corelarea viitoarelor lucrări cu necesitatea mutării activităților sediului în altă clădire și arhivarea în paralel a documentelor BJT, în condițiile unei crize financiare acute.

Moderarea de către CJT a relațiilor tensionate cu proiectantul, care au blocat demersurile pentru mult timp, în ceea ce privește mai multe aspecte tehnice, juridice și financiare;

Schimbarea de 4 ori a devizului general necesar consolidării și reabilitării clădirii, din cauza o multor dependențe și în condiții presante, ceea ce a comportat multiple discuții cu toate părțile implicate;

Compensarea lipsei de capacitate administrativă a Bibliotecii Județene Timiș (subordonată a CJT) în a gestiona faza de proiectare tehnică, din lipsă de responsabili dedicați.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara