Proiecte

Proiectele prezentate în cele ce urmează sunt o mostră a spiritului ”SE POATE”, prin care coordonatorii acestora doresc să demonstreze că, atunci când există dăruire, competență, integritate și colaborare bună cu echipele de implementare, POT fi depășite toate obstacolele și POT fi generate rezultate de care să se bucure întreaga comunitate.

Notă: Descrierile și imaginile afișate prezintă stadiul corespunzător perioadei când coordonatorii s-au ocupat direct de aceste proiecte, în unele cazuri și 1-2 luni după această perioadă, având în vedere efectele produse nemijlocit de munca acestora.

Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Timişoara
CONSTRUIREA NOII MATERNITĂȚI

Această primă maternitate construită de la zero în perioada post-decembristă se va bucura de elemente unice, comparativ cu alte maternități din țară: secție de fertilizare in vitro, mamograf, sistem inteligent de management al clădirii, sisteme ultramoderne anti-incendiu și anti-infecții nozocomiale.

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Timișoara – Dumbrăvița -Giarmata – autostrada A1
LĂRGIREA ȘI MODERNIZAREA DJ691

Proiectul de implementare a fost demarat în condiții total nepotrivite, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic prezentând deficiențe majore, iar constructorul contractat de precedenta administrație neavând capacitatea necesară și interesul real de a executa lucrările fără o suplimentare a sumelor. Contractul cu acesta a fost reziliat. Ulterior, toate provocările de ordin patrimonial, tehnic și juridic au fost depășite, iar fondurile europene vor fi cel mai probabil absorbite în totalitate. 

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Centrul Timişoarei
ATRAGEREA FINANȚĂRII PENTRU REABILITAREA CASTELULUI HUNIADE

Această clădire-monument de importanță națională nu a beneficiat în perioada post-decembristă de nicio finanțare nerambursabilă, starea sa de degradare fiind avansată și existând riscul ca la un seism să se deterioreze și mai mult. Acest simbol al Timișoarei și al Banatului, afectează major imaginea centrului orașului, deși are potențialul de a fi valorificat din plin, oferind multiple oportunități.

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Timişoara
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA UPU

Extinderea și modernizarea UPU: o investiție vitală pentru susținerea sănătății publice în județul Timiș și regiune, care a fost începută și finalizată cu succes în plină criză pandemică. Noua clădire deține spații destinate activităților medicale, birouri ale cadrelor medicale, o sală multifuncțională și un subsol tehnic și pentru arhivă.

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Comuna Foeni
REABILITAREA ȘI VALORIFICAREA CONACULUI MOCIONI

Reabilitarea acestui monument de importanță națională de clasă A a reprezentat o necesitate, oportunitate, dar totodată și o provocare fără echivalent pentru Consiliul Județean Timiș. Chiar dacă investiția se realizează într-o zonă marginală a județului Timiș, aceasta a fost perfect justificată, inclusiv pentru respectul ce îl datorăm familiei istorice Mocioni. 

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Lugoj
CONSTRUIREA A 2 CASE FAMILIALE ȘI REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA CENTRULUI DGASPC DE ZI DE LA LUGOJ

Reablitarea, extinderea și echiparea acestui complex de clădiri la standarde moderne a presupus eforturi semnificative, în primul rând generate de rezilierea contractului cu constructorul inițial, în condițiile unei presiuni foare mari de finalizare a acestui proiect cu fonduri europene și darea în folosință către DGPSC, ca element important în planul de reorganizare a altor centre neconforme.

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Mai 2023

Consiliul Județean Timiș
DIGITALIZAREA GENERALĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

Digitalizarea Consiliului Județean Timiș a reprezentat și reprezintă o inițiativă temerară deloc ușoară, specifică și altor administrații publice din România. Intervențiile la nivelul infrastructurii software și hardware, instruirea angajaților, monitorizarea folosirii corecte și  producerea rezultatelor scontate sunt doar câteva dintre provocările aferente acestui proces.

Lider de proiect
Coordonator
 Obiectiv general
Intervenții
 Complexitate proiect
 Valoare totală
 Finanțare nerambursabilă

Nov. 2020 – Aug. 2023

ALTE EVIDENȚIERI

Proiecte

Alte exemple de proiecte inițiate, îmbunătățite radical, susținute financiar prin atragere de fonduri nerambursabile și care sunt în curs de implementare sau finalizate sunt evidențiate în cele ce urmează:

 

TOATE PROIECTELE IMPORTANTE, INCLUSIV CELE NEDETALIATE PE SITE

EVIDEȚIERE GEOGRAFICĂ PROIECTE

Setul de proiecte prezentate în harta de mai jos a județului Timiș reprezintă o reflectare a distribuirii geografice și a implicării coordonatorilor acestora în dezvoltarea comunităților locale, precum și a rezultatelor pragmatice ce se pot obține printr-o viziune sănătoasă, dedicare, planificare și colaborare competentă cu angajații administrațiilor publice.

Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega (proiect finalizat).

Lider de proiect: Administrația Bazinală de Apă Banat. Consiliul Județean Timiș a fost responsabil pentru coordonarea generală, proiectarea și aprobarea punctului de trecere al frontierei și alte demersuri.

Finanțare din RO-SE 2014-2020. Valoare totală: ~13 milioane euro, CJT - 120 mii euro.

Reabilitarea/modernizarea căii ferate Reșița Nord – Timișoara Nord, cu extensie Voiteg – Moravița: demersuri cu ministerele și instituțiile descentralizate, clarificări-asigurări pentru finanțarea lucrărilor de execuție (POT și PNRR), pregătirea și votarea acordului de asociere a 4 UAT, achiziția serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice și pentru pregătirea cererilor de finanțare și a caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor, emiterea ordinului de începere. 

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru 470 de km de piste de biciclete în județul Timiș.

Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~200 milioane lei, pentru județul Timiș.

 

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru 470 de km de piste de biciclete în județul Timiș.

Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~200 milioane lei, pentru județul Timiș.

 

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru 470 de km de piste de biciclete în județul Timiș.

Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~200 milioane lei, pentru județul Timiș.

 

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru proiectarea și ulterior executarea modernizării DJ 691, la nord de autostrada A1, către Lipova.

Finanțare pentru documentație: POAT 2014-2020, ~1,1 milioane lei (din ~1.2 milioane lei total). Finanțare pentru execuție lucrări (preaprobată): PRV 2021 - 2027, ~102 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru proiectarea și ulterior executarea modernizării DJ 691, la nord de autostrada A1, către Lipova.

Finanțare pentru documentație: POAT 2014-2020, ~1,1 milioane lei (din ~1.2 milioane lei total). Finanțare pentru execuție lucrări (preaprobată): PRV 2021 - 2027, ~102 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru proiectarea și ulterior executarea modernizării DJ 691, la nord de autostrada A1, către Lipova.

Finanțare pentru documentație: POAT 2014-2020, ~1,1 milioane lei (din ~1.2 milioane lei total). Finanțare pentru execuție lucrări (preaprobată): PRV 2021 - 2027, ~102 milioane lei.

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș.

Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~36 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru realizarea a 13 platforme și stații de încărcare pentru vehicule electrice în județul Timiș: 3 în Timișoara, iar celelalte pe teritoriul UAT Voiteg, Deta, Șandra, Lovrin, Giarmata, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Gătaia, Ciacova și Fibiș.

Finanțare din programul dedicat al Administrației Fondului pentru Mediu. Valoare totală: ~2.7 milioane lei.

Atragerea finanțării pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș (incluzând 10 pentru învățământ special): digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~ 17.2 milioane lei.


Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei. 

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~17.2 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a  corpurilor C6 și C7. Finanțare din PNRR 2026: ~5 milioane lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a clădirii centrului școlar. Finanțare din PNRR 2026: ~7 milioane lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a corpurilor C4, C5 și C7. Finanțare din PNRR 2026: ~8.7 milioane lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Construire clădire nouă pentru învățământ special. Valoare totală: ~10.6 milioane lei + ajustări (9 milioane lei nerambursabili, atrași de la bugetul de stat).

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014 2020: ~1 milion lei.

Parte de investiției (finalizate) de dotare a 9 unități de învățământ special cu echipamente IT&C: 282 laptopuri, 437 tablete cu internet, 56 PC-uri, precum și zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless. Finanțare din buget propriu CJT: ~2 milioane lei.

Parte a finanțării atrase pentru echiparea a 24 de unități de învățământ din județul Timiș: digitalizare a mediului de educație, dotare a laboratoarelor de informatică, dotare cu mobilier a sălilor de clasă, echipare a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a laboratoarelor de științe și a atelierelor de practică. Finanțare din PNRR 2026: ~ 17.2 milioane lei.

Parte a proiectului (finalizat) de dotare a 7 unități de învățământ special cu echipamente și materiale de protecție medicală. Finanțare din POIM 2014-2020: ~1 milion lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a centrului DGASPC Găvojdia, Corp 1. Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~5.2 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a clădirii administrative din Lugoj a Consiliului Județean Timiș. Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~7.8 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a Corpului Direcțiune al sediului general DGASPC Timiș. Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~1.5 milioane lei.

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a aerogarei și corpului administrativ ale aerodromului Cioca din Timișoara. Finanțare din PNRR 2026. Valoare totală (nerambursabilă): ~2.8 milioane lei.

Dezvoltarea unei platforme digitale integrate pentru managementul documentelor și al fluxurilor CJT. Finanțare din buget propriu. Valoare totală: ~1.05 milioane lei.

 

Dotarea a 20 de centrelor sociale DGASPC din județul Timiș cu echipamente medicale pentru protecție/prevenție: roboți inteligenți pentru dezinfecție cu UV, termoscanere, termometre digitale non-contact și materiale consumabile (proiect finalizat). Finanțare din POIM 2014 – 2020. Valoare totală: ~4 milioane lei.

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C, de la Cărpiniș la limita de nord a județului Timiș (proiect finalizat). Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~75 milioane lei.

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C, de la Cărpiniș la limita de nord a județului Timiș (proiect finalizat). Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~75 milioane lei.

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C, de la Cărpiniș la limita de nord a județului Timiș (proiect finalizat). Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~75 milioane lei.

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C, de la Cărpiniș la limita de nord a județului Timiș (proiect finalizat). Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~75 milioane lei.

Lărgire și modernizare DJ 691 între Timișoara și autostrada A1. Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală (bugetată): ~135 milioane lei.

Lărgire și modernizare DJ 691 între Timișoara și autostrada A1. Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală (bugetată): ~135 milioane lei.

Lărgire și modernizare DJ 691 între Timișoara și autostrada A1. Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală (bugetată): ~135 milioane lei.

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiunea cu beneficiarii externi ai serviciilor Consiliului Județean Timiș. Finanțare din POCA 2014-2020. Valoare totală: ~2 milioane lei.

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș, din Timișoara. Finanțare din Programul Național de Reabilitare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat. Valoare totală: ~11.9 milioane lei.

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara. Finanțare din PNRCRSR, PNRR și ROHU 2021-2027 (3 surse). Valoare totală nerambursabilă: ~94 milioane lei.

Construirea centrului comunitar de învățare permanentă (acronim JEDI), în Timișoara. Centrul va asigura îmbunătățirea condițiilor de pregătire profesională în și a mobilității forței de muncă în euroregiune. Finanțare din Programul ROHU 2014-2020. Valoare totală: ~8.14 milioane lei. 

Atragerea finanțării și proiectarea unui drum nou de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroportul din Timișoara, care să ocolească localitatea Remetea Mare. Finanțare pentru documentație: ~2.3 milioane lei, POAT 2014-2020. Finanțare pentru execuție lucrări (preaprobată): PRV 2021 - 2027.

Asigurarea finanțării și preluarea de la CNAIR a responsabilității pentru proiectarea și executarea unui drum expres de legătură Timișoara – autostrada A1, la nord de aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara. Finanțare din POT 2021-2027. Valoare totală (nerambursabilă): ~110 milioane lei.

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean, Timișoara (proiect finalizat). Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~8.5 milioane lei.

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris. Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~12.5 milioane lei. 

 

Construirea unui punct muzeal pentru sanctuarul neolitic de la Parța (proiect finalizat). Finanțare din RO-SE 2014-2020. Valoare totală: ~3.3 milioane lei (RO).

Construirea unei noi maternități a Spitalului Județean din Timișoara, în patrimoniul Consiliului Județean Timiș. Finanțare din RO-HU 2014-2020. Valoare totală: ~75 milioane de lei (fără TVA).

Reabilitarea clădirii și înființarea unui centru nou DGASPC, comuna Tomești (investiție finalizată). Finanțare din fonduri proprii CJT. Valoare totală: ~900 mii lei (lucrări de execuție și dotări).

Reabilitarea și valorificarea conacului Mocioni din comuna Foeni în scopul creșterii atractivității turistic-culturale zonale și punerii la dispoziție a arhivei digitizate a familiei Mocioni. Finanțare din Programul RO-CULTURA (granturi SEE). Valoare totală: ~ 17.5 milioane lei. 

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC Periam. Finanțare din POR 214-2020. Valoare totală: ~7.8 milioane lei.

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea centrului DGASPC Găvojdia. Finanțare din POR 2014-2020. Valoare totală: ~5.4 milioane lei.

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea-extinderea centrului DGASPC Lugoj. Finanțare din POR 214-2020. Valoare totală: ~12.6 milioane lei.

FII LA CURENT CU INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE

ABONEAZĂ-TE

Te vom informa regulat sau punctual, atunci când vor apărea informații noi, apeluri, inițiative și alte subiecte de interes.

11 + 15 =