Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Sep 12, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Instalarea unui sistem de 400 de panouri fotovoltaice și termice, având capacitatea cea mai mare pentru școlile din județul Timiș, care poate susține funcționarea optimă a tuturor clădirilor Liceului Iris;

Construirea unei mansarde cu structură metalică foarte complexă și aspectuoasă, care să se constituie într-un spațiu multifuncțional valorificabil;

Proiectarea cu atenție și reabilitarea clădirii în acord cu condițiile speciale ale copiilor cu deficiențe;

Montarea unui bazin cu capacitate mare de apă, care să poată face față cu succes intervențiilor ISU în cazul posibilelor incendii.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~12.5 milioane lei milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special IRIS, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile

Obiective:

Creșterea eficienței energetice și scăderea consumului anual specific de energie primară pentru în clădirea C2 a Liceului IRIS din Timișoara; reabilitarea și refuncționalizarea clădirii

Intervenții:

Reabilitarea integrală a clădirii C2 respectând normativele specifice copiilor cu deficiențe, construirea unei mansarde multifuncționale care să susțină și panouri fotovoltaice & solare, anveloparea clădirii, reabilitarea termică a suprafețelor opace, suprafețelor vitrate, planșeului peste subsol, lucrări de modernizare a instalației termice, sanitare si instalației electrice, amplasarea în mansarda clădirii a unor utilaje și echipamente necesare eficientizării energetice a clădirii  (1 stocator de 2500 litri și un boiler de 300litri)

Finanțare nerambursabilă:

~5.8 milioane lei din Programul Operațional Regional 2014-2020 și de la bugetul de stat.

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Actualizarea greoaie a proiectului din cauza unor deficiențe majore de proiectare, inclusiv pe parte respectare a normativelor privind copiii cu deficiențe;

Organizarea unei achiziții publice pentru lucrări suplimentare, pentru respectarea normativelor ante-menționate, spargere șape și uniformizarea cotelor pentru fiecare nivel, schimbare cabluri, modificări la structura metalică, securitate la incendiu ș.a.;

o Asigurarea contratimp a accesului utilajelor și macaralei în spatele clădirii între blocuri, din cauza unei scăpări a aparatului de specialitate al CJT, prin obținerea avizului Comisiei de Circulație Timișoara;

Înlăturarea neprevăzută a unui stratului de BCA (30-40 de cm) și a unor armături din învelitoarea clădirii vechi, pentru câștigarea în înălțime a mansardei;

Construirea unei structuri foarte complexe de metal pentru mansarda clădirii, în plină criză de creștere a prețului la fier, care a necesitat inclusiv ajustări după uzinare pentru montarea geamurilor;

Aplicarea celor două ordonanțe de ajustare a prețurilor, emise de Guvern pentru combaterea crizei financiare;

Depășirea problemelor identificate la instalația de apă-canal din subsolul clădirii, care nu ținea de proiectul finanțat;

Mutarea neprevăzută a unor panouri fotovoltaice pe altă clădire a Liceului Iris, din lipsă de spațiu, pentru îndeplinirea indicatorilor de proiect, prin obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara