Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Construirea unui nou racord la autostrada A1 pentru Timișoara este vitală, capitala Banatului având momentan doar două legături cu autostrada, departe de municipiu.

Drumul județean va avea 2 benzi de circulație pe fiecare sens.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~2.3 milioane lei, bugetați pentru proiectare

Denumire proiect de finanțare:

Construirea drumului județean de legătură pentru conectarea Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara la Autostrada A1

Obiective:

Îmbunătățirea accesului la infrastructura TEN-T prin construirii drumului județean de legătură între Aeroportului Internațional “Traian Vuiaˮ din Timișoara și Autostrada A1.

Intervenții:

Atragerea finanțărilor pentru proiectare și execuție lucrări, elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic, documentații tehnice suport în vederea obținerii avizelor (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de soluție, studiu de impact etc.), obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin CU la faza PAC, pregătirea documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări

Finanțare nerambursabilă:

~2.25 milioane lei din Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020 (bugetați).

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Depunerea la limită a cererii de finanțare pe POAT, prin accelerarea în ultimele săptămâni ale anului 2020 a demersurilor efective (notă: până atunci exista doar o idee și o HCJ principială de promovare a acesteia), în condițiile în care cele două structuri de specialitate ale CJT vizate nu colaborau și accesarea finanțării era în risc major;

Depășirea foarte anevoioasă (inclusiv două acționări în instanță) a procedurii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care a durat mai mult de 1 an după licitație, pentru motive care nu s-au regăsit și în alte cazuri similare din România; pur și simplu CNSC nu s-a neexprimat în niciun fel, a trimis cazul în CJUE (fără temei dpdv. al CJT) și a blocat astfel atribuirea contractului către câștigător;

Depășirea cu succes a vizitei în teren a ADR VEST în anul 2021, care era reticent cu privire la unele puncte ce țin de fezabilitatea implementării proiectului;

Necesitatea solicitării prelungirii perioadei de implementare a proiectului, în condițiile în care acesta trebuia să fie finalizat în anul 2022, conform reglementărilor guvernamentale inițiale;

Obținerea avizelor nu a comportat / nu comportă un parcurs ușor, având în vedere necesitatea obținerii acestora de la Ministerul Transporturilor (CFR Infrastructură, CNAIR), MAPN, Autoritatea Aeronautică Civilă Română ș.a.;

Obținerea hotărârii Consiliului de Dezvoltare Regională s-a realizat cu unele sincope și a presupus mai multe faze în ceea ce privește acceptarea acestei investiții (lucrări de execuție) pe lista de proiecte prioritare ale Regiunii Vest;

Obținerea terenurilor se va realiza prin procedură de expropriere, iar acest fapt s-a tradus de-a lungul timpului prin mai multe ingerințe blocatoare.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara