Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Sep 8, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

mare
Investiția proiectului îmbunătățește accesul la autostrada A1 și astfel se asigură legătura cu Ungaria prin vama Nădlac și interconectarea cu autostrada M43 către Budapesta într-un sens și cu restul țării în celalat sens.

Caracteristici:

Lucrări de complexitate mare, raportate la un drum județean;

Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate: 37,28 km;

Populația deservită de infrastructura modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T: aprox. 21000 de persoane.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~75 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica județul Arad ( L=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)

Obiective:

Asigurarea unor condiții sporite de siguranță și de confort a circulației prin modernizarea infrastructurii rutiere pe sectoarele drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C; îmbunătățirea conectivității infrastructurii rutiere județene la rețeaua TEN-T; Facilitarea accesului rutier dintre județul Timiș și județul vecin Arad

Intervenții:

Reabilitare drum, construire și reabilitare podețe, reabilitare treceri peste calea ferata, reabilitare stații de autobuz, construire accese la proprietățile publice și private, construire sistem de colectare ape pluviale

Finanțare nerambursabilă:

~74 milioane lei din POR 2014-2020 și bugetul de stat

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Gestionarea generală a proiectului în conformitate cu HG 1 / 2018, pentru care nu exista deloc experiență în Consiliul Județean Timiș;

Tratarea anevoioasă și tensionată a relației cu proiectantul, pe tot parcursul implementării, care livrase un proiect cu multe deficiențe (acesta fusese recepționat în mandatul precedent);

Gestionarea tensiunilor majore cu administrațiile publice locale și societatea civilă din cauza deficiențelor ante-menționate, de exemplu cu privire accesele la proprietăți (care au fost analizate bucată cu bucată);

Identificarea cu greutate a soluțiilor pentru unele dintre deficiențele de proiectare;

Emiterea a 6 dispoziții de șantier cu privire la adoptarea rigolelor carosabile, relocarea acceselor și parapeților, realizarea de podețe pietonale și amenajări de trotuare suplimentare ș.a.; aprobarea greoaie a modificărilor aferente, conform procedurilor ADR VEST;

Parcurgerea procedurii de reconciliere cu constructorul, în conformitate cu HG 1 / 2018;

Suplimentarea bugetului proiectului, în condiții de criză financiară.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara