Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Oct 4, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

medie

Reablitarea, extinderea, construirea, echiparea și dotarea unui complex de clădiri în cadrul DGASPC Periam la standarde moderne.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect (de facto):

Consiliul Județean Timiș (UAT Județul Timiș), responsabil pentru lucrările de construcții.

Valoare totală:

~7.8 milioane lei, din care ~0.39 milioane lei pentru DGASPC Timiș (subordonată a CJT).

Denumire proiect de finanțare:

Construirea de 3 locuinte protejate si reabilitare si extindere si dotare 1 Centru de zi Periam

Obiective:

Construirea a 3 locuințe protejate pentru un numar de 30 de beneficiari; reabilitarea și extinderea și dotarea unui centru de zi în proximitatea celor 3 locuințe protejate nou construite pentru cei 30 de beneficiari și pentru un număr de 10 beneficiari din comunitatea locală Periam.

Intervenții:

Proiectare, construire case familiale, reabilitare și extindere centru existent (CJT); echipare și dotare clădiri, studiu privind integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea acestuia, acreditări și certificări, training-uri și evenimente, consiliere persoane cu dizabilități, înregistrare beneficiar în vederea recrutării, angajări, monitorizări, interviuri (DGASPC Timiș)

Finanțare nerambursabilă:

~3.2 milioane lei pentru CJT, respectiv ~0.3 milioane lei pentru DGASPC Timiș din POR 2014-2020 și de la bugetul de stat

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Gestionarea tensionată a relației cu proiectantul-constructorul deja contractat de administrația anterioară, pentru o perioadă 7 luni, ceea ce a comportat corespondență și acțiuni legale multiple;

Rezilierea contractului cu proiectantul-constructorul ante-menționat (asociere de firme); întreprinderea post-reziliere a acțiunilor necesare în instanță pentru apărarea intereselor UAT Județ Timiș;

Evaluarea permantentă a riscurilor și reașezarea planului de reorganizare a centrelor DGASPC la nivelulu întregului județ Timiș, având în vedere întârzierile certe de dare în folosință către beneficiari a centrului și caselor familiale de la Lugoj;

Crearea procedurii pentru tratarea proiectului după reziliere (nu exista experiență în CJT în acest sens), inclusiv pentru raportarea exactă a situației, blocarea accesului, predarea bunurilor, îngrădirea șantierului pentru siguranța cetățenilor șamd;

Realizarea expertizei tehnice cu sumă neatractivă pentru firmele de specialitate;

Actualizarea proiectului tehnic, conform expertizei, inclusiv remedierea deficiențelor de proiectare și stabilirea restului de executat (cantități);

Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici noi în plenul CJT, cu identificarea soluției de finanțare suplimentară consistentă în condiții de plină criză economică;

Achiziționarea lucrărilor noi de execuție și emiterea ordinului de începere;

Urmărirea lucrărilor în condiții de presiune maximă privind reorganizarea centrelor neconforme ale DGASPC Timiș din perspectiva ordonanței de urgență a Guvernului care dispunea tăierea graduală a finanțărilor de la bugetul de stat pentru acestea;

Actualizarea prețurilor pentru lucrările de execuție în corelație cu normativele Guvernului emise pentru gestionarea crizei financiare;

Corectarea unor probleme generate în timpul lucrărilor de către noul constructor;

Identificarea unor soluții tehnice acute prezentate de proiect;

Gestionarea tensionată a relației cu al doilea constructor, având în vedere lipsa evidentă a capacității acestuia și tărăgănarea lucrărilor; medierea părților, inclusiv în prezența repetată a avocatului constructorului; notificarea de reziliere a contractului și continuarea colaborării în condițiile prelungirii repetate a notificării de reziliere

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara