Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Foarte Mare

Nov. 2020 – Aug. 2023

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

Peste 7 milioane lei

Obiective:

Oferirea de instrumente digitale moderne beneficiarilor externi ai serviciilor CJT, digitalizarea muncii angajaților CJT pentru asigurarea transparenței, performanței, rezilienței (inclusiv în pandemie) și eliminarea hârtiei, desfășurarea unor activități specifice în regim propriu pentru diminuarea costurilor, instalarea în spațiul public a unor facilități digitale pentru accesare ușoară și siguranță

Intervenții:

Achiziția serviciilor și produselor necesare în baza unei viziuni coerente și a unor caiete de sarcini bine întocmite (în scopul modernizării și eficientizării), integrarea tuturor instrumentelor digitale, îmbunătățire a performanțelor echipei IT&C a CJT, dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților CJT, dezvoltarea în regim propriu a unor aplicații digitale și situri web, îmbunătățirea serviciilor IT&C interne oferite celorlalte structuri CJT, urmărirea și susținerea îndeaproape a dezvoltării platformelor digitale de către firmele contractate (inclusiv pentru asigurarea respectării cerințelor și a calității la livrare) ș.a.

Surse de finanțare:

Buget propriu, finanțări nerambursabile

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Aug 2023

Apariții Media

EVIDENȚIERI SINTETICE

Implementarea platformei digitale integrate a CJT (din buget propriu – 1 milion lei) pentru managementul documentelor și fluxurilor, oferirea de date publice, calcularea statisticilor etc. – în curs de finalizare; 

Implementarea unei platforme digitale interoperabile (cu fonduri nerambursabile POCA, 2 milioane lei) pentru facilitarea relației cu terții (persoane fizice și juridice) și retrodigitizarea unei părți din arhiva CJT – în curs de finalizare;

Crearea și îmbunătățirea permanentă a sitului web/portalului nou al CJT, susținerea altor inițiative similare (ex. pentru instituții subordonate);

Crearea platformelor web pentru bugetare participativă, agendă culturală, agendă sportivă, gestiune profesionistă a patrimoniului CJT ș.a. (inclusiv actualizări ulterioare);

Instalarea unui sistem de supraveghere video pentru Bastionul Theresia și Palatul Administrativ (450 de mii lei);

Modernizarea camerei serverelor (1.5 milioane lei): echipamente hardware și software, sistem de climatizare special, sistem de stingere cu gaz, ș.a.;

Modernizarea infrastructurii de rețea internet, inclusiv WIFI;

Înnoirea echipamentelor și licențelor IT&C: zeci de computere noi, semnături digitale, camere web, imprimante economice, UPS-uri, MS Visio, Acrobat Pro, aplicație pentru devize, aplicație pentru gestiune contabilă și venituri, echipamente audio-video, componente etc.;

Contractarea de servicii mai avantajoase, ex. telefonie mobilă și internet;

Eficientizări și protecția mediului: folosire hârtie ecologică, optimizarea rețelei de imprimante, alte măsuri;

Reactivarea a 6 info-chioșcuri digitale în spațiile publice din Timișoara;

Prestare activități-suport pentru toate structurile CJT, inclusiv instituții subordonate;

Introducerea de la începutul mandatului a muncii digitale, paralelizate & la distanță: folosire Google Drive (ex. pentru toate procedurile de achiziție publică), digitalizare fluxuri de activitate, valorificare facilități Outlook etc; 

Alte activități importante: migrare platformă financiară pe serverele CJT.

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Legislație și demersuri incoerente de digitalizare a administrației publice la nivel național, care au generat riscuri și anumite stagnări sau chiar blocaje (trebuiau sincronizate inițiativele locale cu cele naționale);

Lipsa unui standard de interoperabilitate pentru sistemele și aplicațiile digitale, care să permită ușor și în mod fezabil inițierea dezvoltărilor de la zero de platforme digitale, având certitudinea că acestea vor putea fi conectate ușor la platformele altor instituții publice;

Lipsa încrederii politice și administrative a mai mulți factori decizionali că investițiile și bugetul alocat în domeniul IT &C sunt cu adevărat necesare și pot aduce beneficii certe;

Neobișnuința echipei IT&C a CJT să lucreze în ritmul impus și cu instrumentele propuse de administratorul public, inclusiv să elaboreze documentații de specialitate complexe (de ex. caiete de sarcini) și să urmărească sau să contribuie susținut la implementarea unor proiecte de anvergură;

Echipă mică a IT&C a CJT, care a trebuit mărită la 5 persoane, deși nici în acest caz nu făceau față la toate provocările și activitățile (inclusiv asistență permanentă pentru toți angajații CJT);

Lipsa competențelor digitale la nivel satisfăcător (minimal pentru activitatea proprie) pentru majoritatea angajaților;

Reticența la schimbare a majorității colegilor;

Teama de necunoscut, transparență, eficientizare, asumare scrisă a întregii munci, lucrul cu indicatori de performanță și statistici (ca pentru folosirea Google Drive în în procedurile de achiziții publice) și alte asemenea;

Blocajele interpuse direct sau indirect de diverse persoane;

Lucrul cu diverși furnizori și prestatori în domeniul IT&C, care considerau că în CJT se vor putea aplica aceleași standarde de calitate mediocre cu care erau obișnuiți în alte administrații publice, ceea ce a condus la nenumărate tensiuni.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara