Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Sep 8, 2023 | 0 comments

Prima maternitate construită de la zero în România post-decembristă.

Noua maternitate se va bucura de elemente unice, comparativ cu alte maternități din țară: secție de fertilizare in vitro, mamograf, sistem inteligent de management al clădirii, sisteme ultra-moderne anti-incendiu și anti-infecții nozocomiale.

Construirea maternității reprezintă o activitate complexă pentru că, adițional construirii clădirii propriu-zise, presupune realizarea unor instalații multiple (ex. gaze medicale și tehnice), integrarea unor echipamente medicale și nemedicale sofisticate, conectarea la platforma spitalicească existentă, precum și obținerea unui număr semnificativ de avize și finalmente a autorizației de funcționare.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

75 milioane lei (fără T.V.A.)

Denumire proiect de finanțare:

Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <<Pius Brânzeu>> Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea serviciilor medicale şi de prevenţie în obstetrică-ginecologie în zona transfrontalieră, prin investiţii în infrastructura medicală şi în echipamente şi implementarea măsurilor rezultate din colaborarea şi schimburile de experienţă în vederea reducerii inegalităţilor în rândul populaţiei.

Intervenții:

Proiectare și obținere AC, construire clădire, racordare la platforma spitalicească existentă, echipare medicală și nemedicală, dotare cu mobilier medical și nemedical, obținere autorizație de funcționare, reabilitarea teatrului de operare al UMF, schimb de experiență medicală transfrontalieră, îmbunătățirea accesibilității serviciilor medicale.

Finanțare nerambursabilă:

8.6 milioane euro din Programul România-Ungaria 2014-2020

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Modificarea proiectului pentru că nu corespundea cu normele ISU și DSP și din punct de vedere funcțional, fiind necesare:

  •  obținerea de noi avize;
  •  creșterea bugetului cu 38% și a suprafeței utile cu 15%;
  • achiziția publică de lucrări suplimentare, de două tipuri diferite, care a presupus o procedură internă foarte complexă, greoaie și cronofagă;

Depășirea crizei pandemice, financiare și de război: aplicarea normativelor pentru creșterea prețurilor, planificarea multidisciplinară riguroasă, achiziția materialelor în avans, asigurarea forței de muncă, eliminarea tensiunilor ș.a.;

Negocierea continuă, până în ultima clipă (în condițiile în care constructorul nu putea continua și avea nevoie de decizii, cu corpul medicilor pentru dimensionarea, amplasarea și dotarea secțiilor de specialitate;

Lucrul direct cu subcontractorii antreprenorului general, când s-a constatat că nu se poate altfel: ședințe comune, planificări corelate, verificări inopinate etc.;

Depășirea constrângerilor platformei spitalicești pentru branșarea noii clădiri la utilități: oxigen, curent electric, apă și canal;

Adresarea cu atenție a tuturor detaliilor tehnice pentru plasarea unor echipamente speciale, a stației de epurare, a buteliilor, a pereților-copertină ș.a.m.d.;

Pregătirea caietelor de sarcini și lansarea achizițiilor publice pentru echipamente și mobilier (ambele cu subsecțiuni medicale & nemedicale), foarte complexe;

Negocieri cu Autoritatea de Management și Comisia Europeană, în condițiile în care - de-a lungul unei perioade foarte grele – progresul nu era foarte vizibil;

Obținerea cu greutate a diverselor acorduri, avize și aprobări pentru diferitele modificări, de la diferite instituții;

Achiziționarea din timp, la insistențele administratorului public al județului, a majorității echipamentelor medicale, pentru a evita eventualele sincope (mai ales în contextul crizelor acute parcurse) și creșterea prețurilor;

Identificarea greoaie a spațiului de stocare a echipamentelor mai sus-menționate, la fel ca și rezolvarea dependențelor și necesităților pentru montarea acestora, în funcție de specificațiile tehnice (ex. conductele de racordare), construcția propriu-zisă și momentul în care acestea trebuiau să fie amplasate pe locul final de funcționare viitoare;

Asigurarea fondurilor curente pentru plata lucrărilor, serviciilor și bunurilor.

Modificarea proiectului pentru că nu corespundea cu normele ISU și DSP și din punct de vedere funcțional, fiind necesare:

  •  obținerea de noi avize;
  •  creșterea bugetului cu 38% și a suprafeței utile cu 15%;
  • achiziția publică de lucrări suplimentare, de două tipuri diferite, care a presupus o procedură internă foarte complexă, greoaie și cronofagă;

Depășirea crizei pandemice, financiare și de război: aplicarea normativelor pentru creșterea prețurilor, planificarea multidisciplinară riguroasă, achiziția materialelor în avans, asigurarea forței de muncă, eliminarea tensiunilor ș.a.;

Negocierea continuă, până în ultima clipă (în condițiile în care constructorul nu putea continua și avea nevoie de decizii, cu corpul medicilor pentru dimensionarea, amplasarea și dotarea secțiilor de specialitate;

Lucrul direct cu subcontractorii antreprenorului general, când s-a constatat că nu se poate altfel: ședințe comune, planificări corelate, verificări inopinate etc.;

Depășirea constrângerilor platformei spitalicești pentru branșarea noii clădiri la utilități: oxigen, curent electric, apă și canal;

Adresarea cu atenție a tuturor detaliilor tehnice pentru plasarea unor echipamente speciale, a stației de epurare, a buteliilor, a pereților-copertină ș.a.m.d.;

Pregătirea caietelor de sarcini și lansarea achizițiilor publice pentru echipamente și mobilier (ambele cu subsecțiuni medicale & nemedicale), foarte complexe;

Negocieri cu Autoritatea de Management și Comisia Europeană, în condițiile în care - de-a lungul unei perioade foarte grele – progresul nu era foarte vizibil;

Obținerea cu greutate a diverselor acorduri, avize și aprobări pentru diferitele modificări, de la diferite instituții;

Achiziționarea din timp, la insistențele administratorului public al județului, a majorității echipamentelor medicale, pentru a evita eventualele sincope (mai ales în contextul crizelor acute parcurse) și creșterea prețurilor;

Identificarea greoaie a spațiului de stocare a echipamentelor mai sus-menționate, la fel ca și rezolvarea dependențelor și necesităților pentru montarea acestora, în funcție de specificațiile tehnice (ex. conductele de racordare), construcția propriu-zisă și momentul în care acestea trebuiau să fie amplasate pe locul final de funcționare viitoare;

Asigurarea fondurilor curente pentru plata lucrărilor, serviciilor și bunurilor.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara