Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Sep 8, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

mare

Noua clădire deține spații destinate activităților medicale, birouri ale cadrelor medicale, o sală multifuncțională și un subsol tehnic și pentru arhivă.

Suprafața clădiri noi este de 787 mp (dublă față de vechiul sediu), copertina metalică ce adăpostește ambulanțele este de 168 mp.

Au fost achiziționate și instalate: 1 sistem de informare și monitorizare a activității de triaj și de asistență medicală, 2 aparate pentru realizarea compresiunilor toracice în cursul resuscitării, 1 fibroscop pentru efectuarea gastroscopiilor cu posibilitatea de terapie endoscopică, 1 sistem pentru managementul căii aeriene dificile, echipamente de supraveghere și securitate.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

8.5 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara

Obiective:

Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale de urgenţă prin extinderea şi modernizarea UPU a a spitalului județean și îmbunătăţirea calităţii actului medical prin dotarea cu echipamente de ultimă generaţie

Intervenții:

Elaborare studiu de fezabilitate, proiectare, construire extensie nouă UPU (inclusiv cu instalație de gaze medicale), reabilitare a unei părți existente a UPU, echipare și dotare (medicală și nemedicală)

Finanțare nerambursabilă:

~ 8.4 milioane lei din POR 2014-2020 și de la bugetul de stat

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Executarea lucrărilor în condiții de activitate UPU și criză pandemică, ceea ce a implicat inclusiv modificarea fluxurilor de pacienți;

Neemiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru 6 luni, până la identificarea soluției de bugetare a containerelor pentru trierea pacienților cu covid, achiziționarea acestora și transportarea din China;

Obținerea în regim de urgență a Autorizației de Construire pentru amplasarea și conectarea la utilități a containerele mai sus menționate, aspect care scăpase din vederea echipei de implementare;

Gestionarea lucrărilor implicate de identificarea neprevăzută în șantier a conductei de oxigen a spitalului județean și a unor instalații de apă-canal;

Actualizarea proiectului tehnic, fiind nevoie de translatarea pe orizontală a clădirii noi din cauza identificării în teren a unor elemente de rezistență a corpului UPU existent, regândirea tehnologică a fundațiilor și elevațiilor, ridicarea copertinei frontale pentru a găzdui orice tip de ambulanță și schimbarea soluției tehnice pentru încălzire și iluminat; toate aceste modificări au trebuit să fie acoperite financiar din unele renunțări și din secțiunea bugetară de diverse și neprevăzute;

Necesitatea obținerii unei alte Autorizației de Construire (de completare) spre finalul implementării proiectului;

Necesitarea repetării achizițiilor publice pentru unele echipamente medicale, din lipsă de oferte.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara