Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Oct 6, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Noul drum expres vine în compensarea lipsei de conectivitate între Timișoara și autostrada A1, notorie de 20 de ani, care a defavorizat municipiul de pe Bega pe mai multe planuri.

Drumul de legătură va avea aproximativ 7 km, profil de drum expres (două benzi pe sens) și va asigura inclusiv conectarea cu Aeroportul Internațional ”Traian Vuia”.

Viitorul drum va avea sisteme inteligente de transport, precum cel de management al traficului, camere video, comunicare și informații în timp real pentru utilizatori și administratorul infrastructurii, alături de sisteme de urgență.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~110 milioane lei + cheltuieli neeligibile

Denumire proiect de finanțare:

Drum de conectivitate (drum nou de legătură la rețeaua primară) A1 – Timișoara – Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)

Obiective:

Realizarea unei noi legături rutiere între Timișoara și autostrada A1, pentru îmbunătățirea conectivității, decongestionarea traficului existent, scăderea numărului de accidente, reducerea poluării fonice și a gazelor cu efect de seră, precum și atragerea investitorilor

Intervenții:

Derularea procedurilor de achiziție pentru contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, precum și de contractarea și gestionarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție

Finanțare nerambursabilă:

~110 milioane lei din Programul Operațional Transport 2021-2027

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Impunerea pe unul dintre programele de finanțare nerambursabilă ale României a unei noi legături rutiere între municipiul Timișoara și autostrada A1 nu a fost deloc ușoară, reușindu-se finalmente includerea în POT, care nu ținea de atribuțiile CJT (notă: în primă fază s-a încercat includerea acestui drum pe alte programe, pe PRV 2021-2027 acceptându-se prinderea unei a doua legături suplimentare către autostrada A1, care ocolește localitatea Remetea Mare);

Oferirea CJT în sensul preluării demersurilor concrete de implementare, pentru a se asigura că drumul expres va fi realizat, a presupus aplicarea OUG 101 / 2020, negocierea și semnarea unui acord de colaborare între CJT și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR);

Stabilirea detaliilor de implementare nu a fost de asemenea ușoară, CJT neavând experiență în aplicarea OUG 101 / 2020 (clarificându-se o serie de aspecte ce țin de emiterea AC, administrarea culoarului de intervenție, exproprieri etc.) și fiind necesară tratarea mai multor subiecte problematice (de ex. vecinătatea cu aeroportul și traversarea unei căi ferate adiacente necesita subtraversarea acestor zone;

Efectuarea activităților mai sus menționate și pregătirea procedurii de achiziție pentru contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate a însemnat implicarea responsabililor tehnici (constructori) ai CJT, prea puțini și foarte prinși cu alte proiecte.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara