Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Medie

Cererea de finanțare a fost depusă, s-a răspuns la toate solicitările de clarificări, s-a așteptat în două rânduri ca proiectul să fie selectat spre finanțare (inclusiv atunci când s-a intenționat suplimentarea sumelor pe program), însă inițiativa CJT a eșuat în a atrage finanțare nerambursabilă, fiind imediat sub linia clasamentului câștigător. În aceste condiții, investiția a fost dusă la capăt prin alocarea sumelor de bani necesare din bugetul propriu al CJT.

Au fost dotate cele 9 școli speciale din județul Timiș cu echipamente inteligente și IT & C.

Au fost achiziționate, instalate și date în folosință 282 de laptopuri, 56 de stații de lucru fixe, zeci de proiectoare, camere web, table interactive și routere wireless, 437 de tablete cu abonament internet inclus pentru o perioadă de 24 de luni.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin Vasile

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

Peste 2 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Asigurarea echipamentelor IT necesare activităților educaționale online, în contextul pandemiei provocate de virusul SARS – CoV-2

Obiective:

Dotarea școlilor speciale din județul Timiș cu echipamente IT &C și inteligente pentru îmbunătățirea performanțelor cadrelor didactice și ale elevilor; asigurarea continuității activităților și a rezilienței în cazul pandemiilor sau a altor nevoi de aplicare a învățământului la distanță

Intervenții:

Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT&C.

Finanțare nerambursabilă

Accesare nereușită pe Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, apoi investiție continuată din fonduri proprii.

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Crearea dosarului de finanțare pentru mai multe școli și cu un volum mare de informații și documente;

Menținerea sumelor mari de bani în bugetul CJT pentru cererea de finanțare depusă, în ciuda crizei financiare și timpului foarte îndelungat de așteptare a răspunsului de la autoritatea de management;

Convertirea inițiativei de accesare a fondurilor europene într-o investiție din buget propriu în condiții financiare foarte limitative, la propunerea administratorului public al județului, având în vedere importanța îmbunătățirii sistemului de învățământ special;

Demararea procesului de achiziție publică a echipamentelor cu clauza suspensivă, desemnarea câștigătorilor și activarea clauzei pentru o perioadă foarte lungă, cu îndeplinirea celorlalte operațiuni necesare pentru o asemenea situație;

Instalarea, punerea în funcțiune și recepționarea echipamentelor nu a fost una lină, având în vedere constatarea în teren a diverse neconcordanțe ce au trebuit rezolvate.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara