Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Oct 24, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Medie

Segmentul de nord al DJ 691 este un drum județean important pentru județul Timiș, care face legătura între autostrada A1 și orașul Lipova din județul Arad.

Drumul este folosit adesea pentru transportul mărfurilor de mare tonaj, astfel că de-a lungul timpul s-a deteriorat mult, CJT trebuind inclusiv să facă monitorizarea depășirii greutății cu ajutorul cântarelor mobile (controale inopinate).

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~1.19 milioane lei pentru documentația tehnică, ~113 milioane lei (prognozați) pentru execuția de lucrări;

Denumire proiect de finanțare:

Modernizare DJ 691, sector Nod de descărcare A1 – limită Județ Arad

Obiective:

Modernizarea unui segment important al DJ 691, care face legătura între județul Timiș, județul Arad și rețeaua TEN-T, prin intermediul autostrăzii A1

Intervenții:

Achiziționarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice și urmărirea îndeplinirii acestora în timp util, calitatea și parametrii tehnici agreați, depunerea cererii de finanțare pentru documentație tehnică și implementarea proiectului câștigat, pregătirea atragerii finanțării pentru execuția lucrărilor

Finanțare nerambursabilă:

~1.12 milioane lei (contractați) din POAT 2014-2020 pentru realizarea documentației tehnice

~102 milioane lei (prognozați, precontractați) din PRV 2021-2027 pentru lucrările de execuție

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

Brand Name
Brand Name

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Sincronizarea tuturor aspectelor implicate s-a realizat pe parcursul multor luni: existența documentației tehnice, stabilirea priorităților de transport și infrastructură, voință politică, apariția ghidurilor de finanțare, posibilitatea de obținere efectivă a finanțării (eligibilitate și existența banilor în programele de finanțare, de ex. prin mecanismul de supracontractare), normative de finanțare per kilometru, cheltuieli preconizare din bugetul propriu al CJT (ex. se știa că pe PRV 2027 se puteau finanța doar 15% cheltuieli conexe, lansarea și închiderea apelurilor de finanțare ș.a.m.d.;

Obținerea hotărârii Consiliului de Dezvoltare Regională s-a realizat cu unele sincope și a presupus mai multe faze în ceea ce privește acceptarea acestei investiții (lucrări de execuție) pe lista de proiecte prioritare ale Regiunii Vest; au trebuit să fie prioritizate și reprioritizate 3 drumuri județene (unul de legătură cu județul Caraș-Severin), în funcție de posibilitățile de finanțare ale acestora și pe programul Anghel Saligny (care nu erau certe în momentul luării deciziilor de către CJT);

Pentru a putea obține finanțarea nerambursabilă pentru execuție, a fost necesară negocierea cu prestatorul care elabora documentația tehnică pentru scurtarea cu mult timpul de livrare, păstrând însă calitatea și încheierea unui act adițional în acest sens;

Gestionarea bugetului de lucrări nu a fost ușoară, având în vedere că inițial reieșise din DALI că este nevoie de dublul sumei finanțabile prin PRV 2027, fiind necesare ajustarea multor aspecte, reducerea la maxim a exproprierilor vizate (au rămas doar în intersecții), păstrând însă elementele de modernizare necesitate prin finanțare și asumând cheltuielile neeligibile implicate;

Obținerea finanțării nerambursabile a documentației tehnice prin POAT s-a realizat în grabă, cu tot ce a implicat pe parte de pregătire și depunere, având în vedere apariția unei oportunități în acest sens;

Gestionarea avizelor nu a fost ușoară și a necesitat mult timp, de aceea întârziindu-se cu livrarea finală a unor elemente de documentație tehnică.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara