Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Sep 12, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Centrul comunitar va găzdui 2 cabinete individuale, 6 săli de dezvoltare vocațională, 2 ateliere de creație, 1 sală de depindere a competențelor în domeniul IT, 1 spațiu multifuncțional de 48 de persoane, 1 spațiu de socializare și divertisment, spații conexe.

Centrul comunitar este o clădire de mare capacitate, aspectuoasă, ce a presupus îmbinarea unor elemente de zidărie, fier și sticlă.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect :

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș) – pe parte română

Valoare totală:

~ 8.14 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă

Obiective:

Stabilirea echilibrului dintre oferta și cererea pe piața muncii în regiunea transfrontalieră România-Ungaria; îmbunătățirea condițiilor de pregătire profesională în și a mobilității forței de muncă în această euroregiune

Intervenții:

Construirea, echiparea, dotarea și operaționalizarea centrului de învățare continuă și formare profesională continuă; organizarea activităților specifice de promovare a proiectului în euroregiune și organizarea de schimburi de experiență aferentă

Finanțare nerambursabilă:

~ 6.5 milioane lei din Programul Transfrontalier RO-HU 2014-2020 și de la bugetul de stat, cu probabilitate mare de a fi suplimentată.

}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Colaborare foarte anevoioasă cu proiectantul;

Actualizarea proiectului tehnic pentru deficiențe majore identificate, în special pe parte de corelare cantități - de exemplu lipseau peste 50 de tone de fier (pentru structura metalică și armături).

Organizarea unei proceduri de achiziție publică pentru lucrări suplimentare, pentru actualizarea de proiect tehnic ante-menționată și creșterea excesivă a prețurilor de piață;

Gestionarea relației tensionate cu constructorul, care la un moment dat chiar a depus solicitare de reziliere a contractului în ciuda tuturor ședințelor de armonizare;

Aplicarea ordonanțelor emise de Guvern pentru actualizarea prețurilor, având în vedere criza financiară parcursă;

Îmbinarea elementelor din zidărie, fier și sticlă, care a implicat o atenție sporită pe parte de proiectare, detalii de execuție și construire efectivă;

Refacerea fiselor tehnice la mobilier pentru o dimensionare corectă, conform caracteristicilor spațiului

Actualizarea prețurilor la mobilier pentru încadrarea în bugetul proiectului;

Actualizarea caracteristicilor și prețurilor echipamentelor IT;

Identificarea unei soluții de operaționalizare și operare a centrului comunitar, în mod eficient (cheltuielile de operare vor fi foarte mari) și performant, cu îndeplinirea indicatorilor de proiect (~2700 români și maghiari instruiți sau care participă la inițiativele de ocupare a forței de muncă) și fără încălcarea normelor ce țin de ajutorul de stat.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara