Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Platforma digitală interoperabilă reprezintă schimbare a viziunii CJT de interacționare cu beneficiarii externi al serviciilor publice oferite de CJT: rezolvare la distanță a activităților și solicitărilor, transparentizare, eficientizare, eliminarea hârtiei ș.a.m.d.

Platforma presupune implementarea a 12 module importante pentru activitatea CJT și interacțiunea cu beneficiarii externi ai serviciilor CJT (instituții publice, firme, cetățeni, asociații etc.), privind: gestionarea contractelor, efectuarea plăților online, administrarea proiectelor comune, lucru colaborativ și creativ, gestionarea finanțărilor nerambursabile (sport, cultură, culte, spitale), guvernare deschisă și participativă, contact direct ș.a.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~2 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș

Obiective:

Digitalizarea interacțiunii CJT cu colaboratorii și beneficiarii externi (instituții publice, cetățeni, asociații, firme etc.)

Intervenții:

Retrodigitizarea unei părți însemnate a documentelor CJT, definirea cerințelor pentru digitalizarea proceselor CJT de interacțiunea cu beneficiarii externi, definirea detaliilor în cadrul etapei de ingineriei cerințelor, implementarea și testarea platformei digitale.

Finanțare nerambursabilă:

~1.95 milioane lei din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Aug 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Gestionarea lipsei dorinței de digitalizare, competențelor specifice, viziunii, creativității și curajului majorității angajaților implicați de la început în acest proiect;

Implicare directă a administratorului public al județului în scrierea și verificarea cererii de finanțare, în condițiile în care grupul de inițiativă susținea că nu poate fi accesată finanțarea nerambursabilă din POCA, din motive de neeligibilitate, dublare cu altă investiție, lipsă atribuții CJT ce pot fi digitalizate ș.a.m.d.; în această situație, administratorul public a definit direcțiile și ideile de acțiune;

Actionarea sub condiții de presiune maximă în ceea ce priveste depunerea cererii de finanțare, având în vedere că s-a ajuns aproape de termenul limită al apelului de proiecte;

Schimbarea membrilor unității de implementare a proiectelor de mai multe ori, ceea ce a condus la diverse probleme și discontinuități, având în vedere temerile, lipsa de competență și de armonizare între angajații respectivi ai CJT;

Spre deosebire de activitatea de retrodigitizare care s-a desfășurat lin și accelerat, implementarea platformei digitale s-a lovit de multe și mari probleme, în condițiile în care prestatorul care a câștigat licitația considera că trebuie să implementeze strictul necesar (fără a respecta caietul de sarcini în spiritul și litera lui); s-a ajuns la blocaje, notificări legale, convocări, stabilirea oricărui detaliu în scris ș.a.m.d.;

Aplicarea principiilor sănătoase de dezvoltare a software-ului și a cerințelor caietului de sarcini (de ex. ingineria cerințelor, definirea interfețelor cu celelalte aplicații, asigurarea funcționării tuturor fluxurilor CJT) a necesitat o urmărire îndeaproape și o compensare a lipsurilor prestatorului, pentru ca proiectul să se finalizeze la timp și banii europeni să fie rambursați;

Compensarea implicării dedicate a angajaților reponsabili din CJT, care au scăpat din vedere o serie de factori importanți, a însemnat implicarea administratorului public în detaliu, de ex. în definirea detaliilor concrete (submodule) și testarea efectivă a platformei digitale;

Definirea caietelor de sarcini, mai ales cel privitor la implementarea platformei digitale, a reprezentat o provocare pentru membrii unității de implementare a proiectului, chiar și sub ghidajul administratorului public;

La momentul plecării administratorului public din CJT, demersurile erau pe un făgaș bun, însă existau în continuare provocări multiple care trebuiau să fie tratate competent și dedicat.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara