Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Sep 12, 2023 | 0 comments

Reabilitarea unui monument de importanță națională de clasă A, într-o zonă marginalizată a județului Timiș, la 42 de km de Timișoara, a reprezentat o activitate fără echivalent pentru Consiliul Județean Timiș de foarte mulți ani.

Valorificarea acestei construcții simbolice de mare valoare pentru Banat, care a aparținut familiei Mocioni, era firesc să reprezinte o prioritate.

Conacul Mocioni a fost ani de zile în paragină, fiind folosit pe post de depozit sau discotecă, iar în ultima vreme parțial ca bibliotecă și grădiniță, subsolul fiind plin de pămân, moloz, deșeuri și șobolani.

Nu exista experiență similară în cadrul Consiliului Județean Timiș.

Proiectul a fost realizat inclusiv ca parte a viziunii coordonatorului, de activare a spațiului transfrontalier România – Serbia, integrând și alte inițiative CJT (în mare gestionate de subsemnatul): finalizarea DJ 593 și reabilitarea structurii de navigație a canalului Bega cu fonduri europene în același mandat, stații noi de autobuz implementate prin bugetul participativ al CJT, pista de biciclete EuroVelo 13 ș.a.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Denumire proiect de finanțare:

Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș

Valoare totală:

~ 17.5 milioane lei

Obiective:

Creșterea atractivității turistic-culturale a zonei marginalizate Foeni prin reabilitarea și refuncționalizarea monumentului istoric Conacul Mocioni și dezvoltarea unei oferte culturale atractive și unice în județul Timiș

Intervenții:

Digitizarea arhivei familiei Mocioni, proiectare (inclusiv obținere avize naționale), execuție lucrări, restaurare, dotare și mobilare, formare profesională de specialitate, activități artistice, organizare evenimente, creare website

Finanțare nerambursabilă:

~9.5 milioane lei din Programul RO-CULTURA (granturi ale Spațiului Economic European) și bugetul național.
}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Convingerea părților interesate că proiectul este fezabil, în condițiile în care ideea reabilitării zăcea descrisă într-un sertar de ani de zile;

Depunerea și obținerea finanțării atipice (diferită față de fondurile UE);

Convingerea cu argumente a echipei de proiect că proiectul se poate implementa în 36 de luni, în condițiile în care aceasta susținea că este imposibil;

Gestionarea tuturor aspectelor care țin de intervențiile asupra unui monument istoric de clasă A;

Repetarea de mai multe ori a unor proceduri de achiziție publică, din lipsă de ofertanți;

Identificarea și lucrul cu specialiștii de monumente istorice, foarte puțini în zona de vest a României, foarte ocupați și mulți îmbătrâniți;

Obținerea avizelor naționale pentru documentația tehnică, ceea ce a însemnat îndeplinirea multor condiții stringente; monitorizare foarte atentă din partea Ministerului Culturii;

Efectuarea studiului de specialitate și mutarea spre conservare a numărului foarte mare de schelete identificate în jurul conacului, în mod neprevăzut, în condiții de urgență și constrângeri legale; alte descărcări arheologice;

Gestionarea a celor 16 contracte presupuse de proiect;

Schimbarea - la mijlocul proiectului - a partenerului din România (care nu avea capacitatea necesară agreată), prin organizarea unei proceduri publice de selecție care nu era foarte atractivă pentru potențialii ofertanți;

Identificarea unor operațiuni neprevăzute pentru lucrările de execuție și organizarea unui achiziții de lucrări suplimentare, pe parte de rezistență, arhitectură, instalații, acces persoane cu dizabilități ș.a.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara