Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Medie
S-a reușit depunerea și obținerea finanțării pentru 13 amplasamente din județul Timiș, 3 fiind din Timișoara, celelalte pe teritoriul UAT Voiteg, Deta, Șandra, Lovrin, Giarmata, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Gătaia, Ciacova și Fibiș.

Fiecare stație urmează să dețină minim două puncte de reîncărcare, respectând specificațiile tehnice minim impuse de programul de finanțare.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~2.7 milioane lei

Denumire proiect de finanțare:

Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în județul Timiș

Obiective:

Instalarea a 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice pe raza județului Timiș, pe traseele cele mai circulate.

Intervenții:

Achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare; construirea platformelor aferente (inclusiv pentru parcarea a două vehicule simultan).

Finanțare nerambursabilă:

~2.1 milioane lei din programul dedicat al Administrației Fondului pentru Mediu.
}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

o Selectarea celor mai potrivite amplasamente pentru montarea stațiilor de încărcare, în condițiile în care mediul politic a făcut permanent presiuni (inclusiv în plenul CJT) pentru a include poziții care nu corespundeau criteriilor strategice stabilite pentru această selecție; din aceste motive a fost prelungit de două ori cadrul temporal de a colecta documentele de la primării, intrând în riscul major de a pierde finanțarea pentru toate amplasamentele (notă: era permis să se depună o singură cerere de finanțare pe program, fără posibilitatea de a adăuga ulterior alte elemente);

Relaționarea foarte anevoioasă cu anumite primării, care nu ofereau actele necesare pentru dosarul de finanțare (inclusiv hotărâri de consilii locale) sau nu aveau capacitatea de a face acest lucru;

Depășirea problemelor patrimoniale care țineau de anumite amplasamente vizate de montarea stațiilor de încărcare;

Obținerea avizelor la faza de SF în regim de urgență și parcurgerea tuturor procedurilor interne pentru aprobarea documentației;

Identificarea unei posibilități legale de a întocmi urgent studiul de fezabilitate necesar, prin apelarea la o companie privată cu capital public (Aquatim S.A.) care a donat documentul ante-menționat;

Colaborarea sinuoasă între structurile CJT, fiind generate astfel mai multe riscuri care au trebuit tratate.

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara