Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente Complexitate proiect: Medie Cererea de finanțare a fost depusă, s-a răspuns la toate solicitările de clarificări, s-a așteptat în două rânduri ca proiectul să fie selectat spre finanțare (inclusiv atunci când s-a...
Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1 Complexitate proiect: Foarte Mare Segmentul DJ691 de legătură între municipiul Timișoara și autostrada A1 a fost tranzitat de un trafic tot mai mare în ultimii ani, exploziv chiar, fiind practicat inclusiv de...