Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Oct 11, 2023 | 0 comments

Complexitate proiect:

Mare

Intervențiile asociate finanțărilor atrase vizează următoarele operațiuni: reabilitarea termica a anvelopelor (pereți, planșee, socluri, plăci, tâmplărie etc.), reabilitarea și modernizarea sistemelor de instalații (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat artificial, climatizare / ventilație cu recuperare de căldură), inclusiv folosind sisteme alternative de producere a energiei termice și electrice (panouri solare fotovoltaice și termice), precum și înlocuirea tâmplăriei în unele cazuri.

Reabilitarea clădirilor vizează de asemenea – alături de renovarea energetică – consolidarea seismică și reducerea considerabilă a riscurilor de incendiu.

FIȘĂ PROIECT

Coordonator:

Marian Constantin VASILE

Lider de proiect:

UAT Județul Timiș (Consiliul Județean Timiș)

Valoare totală:

~38 milioane lei + cheltuieli neeligibile (de ordinul milioanelor de lei)

Denumire proiect de finanțare:

Denumiri oficiale diferite pentru 8 proiecte

Obiective:

Reabilitarea și renovarea energetică a clădirilor din patrimoniul Județului Timiș (CJT), aparținând: Liceului Gheorge Atanasiu (corpuri C4, C5 și C7), aerodromului Cioca din Timișoara (corp administrativ C8 si aerogară C9), Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca (corpuri C6 și C7), DGASPC Timiș (sediu central Timișoara și clădire administrativă Lugoj), Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș și a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Găvojdia (corp C1)

Intervenții:

Accesare fonduri nerambursabile, obținere avize și autorizații, elaborare DALI, proiectare și demarare execuție

Finanțare nerambursabilă:

~38 milioane lei din Programul Național de Redresare și Reziliență.
}

Perioadă de referință:

Nov 2020 – Mai 2023

Apariții Media

PROVOCĂRI DEPĂȘITE

Depășirea provocărilor generale aferente programului de finanțare (PNRR): incoerență, lipsă de suport real din partea autorităților, ghiduri de proastă claritate, clarificări parțiale cu echivoc ș.a.m.d.;

Depăsirea provocărilor specifice specifice pentru acest apel de proiecte PNRR: s-a lucrat aproape ” în orb”, deoarece clarificările primite de la autoritatea de management privind elementele necesare pentru auditurile energetice și expertiza tehnică, inclusiv în privința evaluării riscului seismic, nu erau precise (notă: CJT a încercat și reușit să valorifice expertiza similară din alte proiecte); Depăsirea provocărilor specifice specifice pentru acest apel de proiecte PNRR: s-a lucrat aproape ” în orb”, deoarece clarificările primite de la autoritatea de management privind elementele necesare pentru auditurile energetice și expertiza tehnică, inclusiv în privința evaluării riscului seismic, nu erau precise (notă: CJT a încercat și reușit să valorifice expertiza similară din alte proiecte);

Gestionarea tensiunilor între principalele structuri ale CJT responsabile pentru pregătirea elementelor necesare depunerii cererilor (dosarelor) de finanțare, ajungându-se până la escaladări de nivel înalt; motivele nu sunt de expus în cele de față, însă esența problemelor a ținut de neclaritatea atribuțiilor structurilor CJT (existentă de ani de zile în astfel de investiții) și neobișnuința angajaților de a lucra în mod accelerat pentru astfel de finanțări;

Tratarea realităților evidențiate – după contractarea finanțării – prin documentațiile DALI întocmite de prestatorii de servicii: multiple elemente neprevăzute (ce au trebuit gestionate) și sume foarte mari neeligiile (în condiții de plină criză financiară).

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Atragerea finanțării și implementarea DJ 691 Nord, tronsonul dintre autostrada A1 și Lipova

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Echiparea școlilor speciale cu echipamente inteligente

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Digitalizarea generală a Consiliului Județean Timiș

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Lărgirea și modernizarea DJ 691, către autostrada A1

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru dotarea a 24 de unități de învățământ din Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru 27 de microbuze electrice pentru transportul școlar în județul Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru reabilitarea sediului central al Bibliotecii Județene Timiș

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru 13 stații de încărcare a vehiculelor electrice

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Atragerea finanțării pentru reabilitarea Castelului Huniade din Timișoara

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Îmbunătățirea sistemului de management al Consiliului Județean Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și demararea implementării a 470 km piste de biciclete în județul Timiș

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și implementarea platformei digitale de interacțiune cu beneficiarii externi

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea implementării pentru reabilitarea și renovarea energetică a 11 corpuri de clădiri

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea demersurilor pentru un nou drum de legătură între Timișoara și autostrada A1, la sud de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Atragerea finanțării și demararea implementării unui drum expres între Timișoara și autostrada A1, la nord de aeroport

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Constuirea unui punct muzeal al sanctuarului neolitic de la Parța

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 3 locuințe protejate și a centrului de zi DGASPC în Periam, inclusiv dotarea acestuia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Construirea a 2 case familiale, reabilitare și dotarea centrului de zi DGASPC în Găvojdia

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Constuirea și operaționalizarea centrului comunitar de învățare permanentă | JEDI

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului C2 al Liceului Iris

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Atragerea finanțării, reabilitarea și valorificarea Conacului Mocioni

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Construirea a 2 case familiale și reabilitarea, extinderea și dotarea centrului de zi DGASPC în Lugoj

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Modernizarea drumurilor județene DJ 693, DJ 692 și DJ 692C

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Extinderea, modernizarea și dotarea UPU a Spitalului Județean Timiș

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara

Construirea și operaționalizarea noii maternități a Spitalului Județean din Timișoara