Într-o eră marcată de progrese tehnologice constante, orașele și regiunile inteligente devin centrul unui viitor sustenabil. Acum patru ani de zile îmi susțineam public teza de doctorat oferind modele concrete pentru aceste entități inovatoare urmărind modernizarea inteligentă a infrastructurilor și serviciilor publice din România. Viziunea globală se îndreaptă din ce în ce mai mult către aceste concepte, iar Uniunea Europeană se află în prima linie, punând la dispoziție resurse financiare nerambursabile pentru sprijinirea proiectelor de dezvoltare ale ciclului 2021-2027.

Ecosistemele de tip oraș inteligent sau regiune inteligentă, alimentate de tehnologii de vârf precum Internetul Lucrurilor (IoT), inteligența artificială, analiza big-data sau blockchainul redefinesc modul în care comunitățile umane interacționează. Prin integrarea inovațiilor în transport, sănătate, învățământ, economie, administrație publică și nu numai, acestea nu doar îmbunătățesc calitatea vieții pentru rezidenții individuali, dar și contribuie la o dezvoltare prosperă a întregii comunități.

Așadar, plecând de la acest fenomen, în lucrarea numită “Model de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România”, teză de doctorat prezentată în fața unei comisii prestigioase formată din profesori și decani din Timișoara, Cluj-Napoca și București, am elaborat și validat două modele de dezvoltare inteligentă pentru orașele, respectiv regiunile din România, astfel încât administrațiile publice să poată porni pe drumul transformărilor inteligente printr-o abordare profesionistă, programatică, macro-sistemică și multidisciplinară.

CUM AJUNGE UN ORAȘ SĂ FIE SMART

Din perspectiva sectorului public, dezvoltarea orașelor și regiunilor inteligente presupune două deziderate esențiale: atingerea în sine a statutului de oraș inteligent sau regiune inteligentă și procesul de transformare inteligentă pentru atingerea acestui statut. Stadiul îndeplinirii primului deziderat poate fi evaluat prin intermediul aplicării unor indicatori de performanță, de preferință standardizați, realizării unor analize comparative raportate la orașele și regiunile lumii recunoscute ca fiind inteligente și, probabil cel mai important aspect, prin validarea de către comunitățile locale a realizărilor administrațiilor publice. Al doilea deziderat reprezintă adoptarea unor filosofii, politici, metodologii și practici de dezvoltare care să garanteze transformarea inteligentă accelerată, fără a experimenta reticențe inutile din partea populației, riscuri nefondate, cheltuieli inoportune sau eșecuri însemnate, precum și implementarea soluțiilor inteligente necesare și asigurarea sustenabilității pe termen lung a acestor soluții.

Mai multe detalii legate de teza de doctorat pot fi urmărite aici:

https://www.upt.ro/img/files/2018-2019/doctorat/teze/rezumat/Vasile_Marian_Rezumat_ro.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=UM1tbVTx2zg

AM FĂCUT PAȘI SPRE DEZVOLTAREA UNEI REGIUNI SMART ÎN TIMIȘ

După o experiență acută în cercetare, m-am străduit să transpun în realitate conceptele pe care le-am studiat vreme de atâta timp. Pas cu pas, neinvaziv și pragmatic. În perioada în care am activat ca administrator public al județului Timiș am reușit să întreprind o serie de demersuri care țin de dezvoltarea inteligentă, pentru care am accesat fonduri nerambursabile, printre care trei platforme digitale în cadrul Consiliului Județean Timiș, una pentru gestionarea imobilelor și două – în curs de finalizare – pentru managementul documentelor, fluxurilor, respectiv pentru interacțiunea cu beneficiarii externi ai instituției. Împreună cu colegii mei, am reușit modernizarea întregii infrastructuri digitale a CJT prin introducerea în aceasta instituție a modului de lucru transparent și paralelizat folosind Google Drive. De asemenea, am reușit accesarea finantarilor pentru microbuze și stații de încărcare electrice și, deopotrivă, eficientizarea energetică a clădirilor. Mai mult decât atât, am pus temelia unui sistem inteligent de management al clădirii pentru noua maternitate din Timișoara, proiect în curs de finalizare și am pledat și reușit dotarea școlilor speciale cu echipamente IT&C, precum table inteligente, proiectoare sau laptopuri.

Deși regiunile și județele smart rămân în mare parte în afara reflectoarelor, ele constituie un factor extrem de important, pe care am încercat să-l conturez la nivelul județului Timiș. În aceste unități administrativ-teritoriale, finanțarea și managementul inteligent ar trebui să se îmbine armonios cu turismul, dând naștere unor comunități rural-urbane vii și sustenabile, pulsând cu un potențial de dezvoltare și prosperitate. Se fac demersuri și în acest sens în județul Timiș în momentul de față prin realizarea unui cadru de transport facil și prin reabilitarea unor monumente de interes în zonele rurale, încorporând totodată și tehnologiile moderne.

Un alt pas important pe care l-am făcut în direcția dezvoltării României prin intermediul orașelor și regiunilor smart a fost lansarea platformei www.idezvoltare.ro, unde orice organizație, instituție sau persoană poate colabora participativ pentru formularea unei noi perspective moderne de dezvoltare, inteligente și ecologice, care să influențeze și ajute demersurile administrațiilor publice din România.

OAMENII ȘI TEHNOLOGIA – O ABORDARE ETICĂ

Bineinteles, unii dintre noi ar putea spune că tehnologiile moderne prezintă o serie de riscuri. Așa este, însă același lucru e valabil pentru orice în lumea aceasta. De exemplu, un bisturiu poate salva viața unui om sau îl poate nenoroci. O grija speciala trebuie oferită așadar eticii, intimității, păstrării abilităților și aptitudinilor umane, sanatatii psihice și altor subiecte care decurg din conviețuirea oamenilor și a „mașinilor”.

În final, va propun să facem un exercițiu de imaginație și să vizionăm un oraș sau o regiune unde dronele, prin agilitatea și versatilitatea lor, pot interveni eficient și curat într-o multitudine de situații, de la monitorizarea traficului la livrări rapide și salvarea vieților în situații de urgență. Senzorii, conectați într-o rețea vastă, ar putea deveni ochii și urechile noastre în lupta împotriva poluării, oferind date precise și în timp real pentru a orienta politici și soluții concrete. Aplicațiile digitale, la rândul lor, ar putea schimba paradigma consumului de hârtie, trecând la soluții electronice mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. În plus, sistemele de informații geografice ar putea să ofere instrumente puternice pentru planificarea strategică a investițiilor, creând astfel un cadru vizionar și pragmatic pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților noastre.